Beeldbank en registers

Lesgevende meesters aan de Middelburgse Teeken Akademie

Bijgewerkt 03 april 2024 (correcties en toevoegingen in cursief)

De oorspronkelijke lijst is als bijlage te vinden in Katie Heyning en Gerrit van Herwijnen (redactie), ‘Om prijs en plaats’. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003, Middelburg, Stichting Zeeuwse Katernen als Grote Zeeuwse Katernen III, 2004.

Opgenomen zijn de lesgevende meesters alsmede die dirigerende leden waarvan verondersteld kan worden dat zij onderwijs hebben gegeven. Tevens werd aangegeven of zij exposeerden op de tentoonstellingen van de Teeken Akademie. Oud-leerlingen zijn ook in de lijst Leerlingen opgenomen.

Bronnen: Middelburgsche Courant; Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken; Verslagen B en W Middelburg; Herklots, Redevoering (1828)

Gebruikte afkortingen; 

aanm. aanmoedigingsprijs 

acc. accessitprijs

afd. afdeling

kl. klasse

pr. prijs

BEAUMONT Willem van, 1778 kunstoefenaar; 1799-1836 lesgevend meester bouwkunde

CAMHOUT Johannes, 1778 kunstoefenaar; 1783-1797 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde

DAM Pieter, 1778-1796 dirigerend lid en lesgevend meester

GAAL Jacob Cornelis, 1822, 1828 tentoonstelling; 1828 honorair lid; 1832-1849 dirigerend lid; lesgevend meester?

GAAL Pieter, 1784 pr. 1e kl. prent; 1806-1808 dirigerend lid; lesgevend meester?; 1817, 1828 tentoonstelling

GAAL Thomas, 1778-1817 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde; 1828 tentoonstelling

GEIJP Johan Godfried, 1806-1846 lesgevend meester tekenkunde; 1809-1846 dirigerend lid; 1817, 1828 tentoonstelling

GERICKE Johann Werner, 1778 kunstoefenaar; 1785-1801 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde

GERSTENHAUER ZIMMERMAN Johan Wendel, 1862-1867 lesgevend meester pleister

GRAUSS Gerardus Hendrik, 1822 pr. 4e kl. bouwkunde; 1823 pr. 3e kl. bouwkunde; 1824 pr. 2e kl. bouwkunde; 1825 pr. 1e kl. bouwkunde; 1827 primus bouwkunde; 1828 tentoonstelling; 1828-1862 lesgevend meester bouwkunde

GRAUSS Johan Jacob Frederik, 1821 pr.1e kl. prent; 1822 pr. 2e pleister; 1824 pr. 1e kl. pleister; 1827 primus naakt levend model; 1828 tentoonstelling; 1829-1867 lesgevend meester tekenkunde

KAYSER Conrad, 1778-1786 dirigerend lid en lesgevend meester bouwkunde

KEYZER Daniël de, 1778-1806 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde

KIMMEL Cornelis, 1816 pr. 3e kl. prent; 1818 pr. 1e kl. prent; 1820 pr. 2e kl. pleister; 1822 pr. 1e kl. pleister; 1823 primus levend model; 1828 buitengewone prijs; 1828 tentoonstelling; 1845-1857 lesgevend meester tekenkunde; 1856, 1857, 1858 exposities

KRAAIJESTEIN Abraham, 1820 primus naakt levend model; 1822, 1828 tentoonstelling; 1823-1838 lesgevend meester tekenkunde

MEERTENS Abraham, 1778-1823 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde; 1828 tentoonstelling

OOREMANS Johan, 1778-1785 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde

PELGROM Jacobus, 1858-1862 lesgevend meester

PERKOIS Jacobus, 1778-1804 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde

REIJGERS Johannes Hubertus, 1796 primus naakt levend model; 1814-1845 lesgevend meester tekenkunde; 1817, 1822 tentoonstelling

SCHOUT Willem, 1778-1795 dirigerend lid en lesgevend meester

TASELAAR Cornelis, 1778 kunstoefenaar; 1779 pr. 1e kl. bouwkunde; 1779-1799 lesgevend meester bouwkunde

TIELEMAN Johannes, 1824 acc. 3e kl. prent; 1825 pr. 4e kl. bouwkunde; 1826 acc. 3e kl. bouwkunde; 1827 acc. 2e afd. 2e kl. bouwkunde; 1828 pr. 2e kl. bouwkunde; 1829 pr. 1e kl. bouwkunde; 1831 primus bouwkunde; 1843 dirigerend lid; 1843 lesgevend meester?

TUYTER Johannes. 1820 aanm. 2e afd. 3e kl. prent; 1821 pr. 3e kl. prent; 1822 pr. 2e kl. prent; 1823 pr. 1e kl. prent; 1824 pr. 2e kl. pleister; 1825 pr. 1e kl. pleister; 1834 primus levend model; 1835, 1838 pr. doorzigtkunde; 1867 lesgevend meester

UIJE Jacobus Johannes van, 1820 acc. 2e kl. bouwkunde; 1821 pr. 1e kl. bouwkunde; 1822 primus bouwkunde; 1846-1869 dirigerend lid; 1862-1867 lesgevend meester bouwkunde 

UIJE Wilhelmus van, 1795 primus bouwkunde; 1833-1843 dirigerend lid; lesgevend meester?

WILL Johannes George, 1803 pr. 1e kl. bouwkunde; 1805 primus bouwkunde; 1808-1831 lesgevend meester bouwkunde

Leerlingen van de Middelburgse Teeken Akademie 

Bijgewerkt 3 april 2023 (correcties en toevoegingen in cursief)

De oorspronkelijke lijst is als bijlage te vinden in Katie Heyning en Gerrit van Herwijnen (redactie), ‘Om prijs en plaats’. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003, Middelburg, Stichting Zeeuwse Katernen als Grote Zeeuwse Katernen III, 2004.

Opgenomen werden de leerlingen en kunstoefenaars, die in 1778 werden ingeschreven, de prijswinnende leerlingen en degenen die op de tentoonstellingen van 1817, 1822 en 1828 exposeerden. Indien bekend werd hun (latere) beroep toegevoegd. Bronnen: Middelburgsche Courant; Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken; Verslagen B en W Middelburg; Bevolkingsregisters ISIS (ZA); De Man, Prijspenningen (1921); Herklots, Redevoering (1828). 

Over de volgende jaren zijn geen (complete) gegevens over prijsuitreikingen gevonden: 1786 – 1794, 1796, 1797, 1799, 1804, 1811, 1812 (in 1813 werden geen prijzen uitgereikt). 

AA Christiaan van der, 1778 leerling

AARSEN Reinier 1778 kunstoefenaar

AARTSEN, Laurens Johannes, 1798 1e kl. prent

AARTSEN, Pieter, 1798 2e kl. bouwkunde

ABEELE Lambertus Adriaan van der, schrijnwerker, 1847 pr. ornament

ACKERDAAS Marinus. 1778 kunstoefenaar

ADAMS, Johannes, 1817 primus 1e kl. pleister (zilveren medaille)

AGELINK VAN RENTERGEM Johannes, koopman. 1828 acc. 2e kl. bouwkunde; 1829 aanm. 1e kl. bouwkunde

AKKERMAN Bernardus Jan, 1860 getuigschrift

AKKERMAN Jan Pieter, 1864 getuigschrift

ALLAARD Adriaan Laurens, timmerman, 1829 aanm. 5e kl. bouwkunde; 1833 acc. 2e kl. bouwkunde; 1834 pr. 1e kl. bouwkunde

ALTORFFER Gijsbrecht Otto, drukker/boekhandelaar, 1834 pr. 2e kl. bouwkunde

ANDEL Anthony van, fijnschilder 1810 pr. 2e kl. pleister

ANDEL Johan Engelbert van, bode godshuizen, 1848 pr. 3e kl. pleister; 1851 lof 1e kl. pleister; 1852 lof 1e kl. pleister

ANSERMET Jean Jacques, 1830 pr. 3e kl. prent

APPEL Willem, collecteur loterij, 1838 acc. 3e kl. prent

ARKEL Hendrik van, 1778 leerling

AUGUSTYN Jan, 1801 bouwkunde; 1802 pr. 1e kl. bouwkunde

BAALE Daniel, timmerman. 1781 acc. 1e kl. bouwkunde

BAALE Hendrik Leenden, timmerman, 1834 pr. 5e kl. bouwkunde; 1836 pr. 3e kl. bouwkunde

BAERE Jacobus de, timmerman, 1778 kunstoefenaar; 1780 pr. 2e kl. bouwkunde

BAERE Johannes Jacobus de, 1800 pleister hoofd

BARBET Aarnout, 1778 leerling

BARTELS Bartel, 1778 kunstoefenaar

BAUTS Jan Carel, 1858 pr. 2e kl. prent

BEAUMONT Jan Eliza van, opzichter waterstaat, 1817 pr. 3e kl. bouwkunde; 1819 pr. 3e kl. bouwkunde; 1822 pr. 2e kl. bouwkunde; 1823 pr. 1e kl. bouwkunde; 1824 primus bouwkunde

BEAUMONT Willem van, 1778 kunstoefenaar; 1799-1836 lesgevend meester bouwkunde

BECKERS Johannes Adrianus, scheepstimmerman, 1829 pr. 5e kl. bouwkunde; 1830 pr. 4e kl. bouwkunde

BEMMELAAR Jan, timmerman, 1806 pr. 4e kl. bouwkunde

BERG Frederik van den, timmerman, 1846 pr. 4e kl. bouwkunde

BERG Jan Willem van den, 1843 pr. 4e kl. prent

BERGHE Willem Jan van den, fijnschilder, 1842 pr. 1e kl. prent; 1845 pr. doorzigtkunde; 1850 expositie

BERGMAN Gijsbregt Willem, fijnschilder. 1833 pr. 4e kl. prent; 1835 pr. 3e kl. prent;

1836 pr. 1e kl. prent; 1837 pr. 2e kl. pleister; 1838 pr. 1e kl. pleister; 1840 pr. doorzigtkunde

BEUN Karel, zilversmid. 1805 pr. 1e kl. pleister

BEUNKE Frederik Marinus, 1831 pr. 1e kl. prent; 1833 pr. 1e kl. pleister

BEUNKE Johannes Cornelis, kamerbehanger. 1830 pr. 4e kl. prent; 1831 pr. 2e kl. prent 

BEVERLAND Jacobus, 1807 pr. 1e kl. pleister; 1809 extra prijs 1e kl pleister

BEVERLAND Jacob, metselaar 1816 pr. 1e kl. bouwkunde (door het lot 2e; zilveren medaille); 1817 primus bouwkunde; 1828 tentoonstelling

BEVERLAND Jan, 1833 pr. 2e kl. prent 

BILT Cornelis van der, 1778 leerling

BILT Johannes van der, timmerman. 1778 kunstoefenaar

BLAAUWBEEN Jacobus Adriaan, zilversmid, 1783 pr. 2e kl. pleister

BLEES Jan, schilder, 1785 pr. 2e kl. prent

BLOM Willem, timmerman, 1835 pr. 5e kl. bouwkunde; 1836 pr. 4e kl. bouwkunde; 1841 pr. 1e kl bouwkunde; 1842 primus bouwkunde

BOERSE Henri Jaques, 1844 pr. 2e kl. prent

BOGNETTEAU Jean, 1778 kunstoefenaar

BOLLEMAN Pieter Jacobus, 1834 pr. 3e kl. prent; 1835 pr. 2e kl. prent; 1836 acc. 1e kl. prent

BOLUIT Jan Jacobsen. 1781 pr. 1e kl. bouwkunde

BONKERK George Christiaan, timmerman, 1806 pr. 3e kl. bouwkunde

BORM Wilhelm Abraham, 1819 acc. 2e kl. bouwkunde; 1820 pr. 2e kl. bouwkunde

BORN Evert Karel, 1825 aanm. 2e afd. 3e kl. prent; 1828 pr. 4e kl. bouwkunde

BORREME Jan Baptist, 1778 leerling

BOS Adrianus Johannes, schilder, 1867 getuigschrift

BOS Jacobus Wz., timmerman, 1817 pr. 1e kl. bouwkunde; 1818 primus bouwkunde

BOS Jan, 1815 pr. 3e kl. bouwkunde; 1818 pr. 1e kl. bouwkunde; 1819 primus bouwkunde

BOS Pieter Meinard, timmerman, 1842 acc. 3e kl. bouwkunde; 1844 pr. 1e kl. bouwkunde;

1846 primus bouwkunde

BOSDIJK Jan Adrianus, timmerman, 1816 pr. 4e kl. bouwkunde

BOSDIJK Pieter Cornelis, adjunct stadsarchitect, 1820 pr. 3e kl. bouwkunde; 1821 pr. 2e kl. bouwkunde; 1822 pr. 1e kl. bouwkunde; 1823 primus bouwkunde

BOSMAN Jan, 1860 getuigschrift

BOSMAN Martinus Johannes, 1863 pr. 1e kl. prent; 1865 pr. 2e kl. pleister; 1867 pr. 1e kl. pleister

BOUDEWIJNSE Adriaan, 1826 pr. 3e kl. bouwkunde; 1829 aanm. 2e kl. bouwkunde; 1830 pr. 1e kl. bouwkunde

BOUDEWIJNSE Jacob, timmerman, 1801 bouwkunde; 1802 pr. 2e kl. bouwkunde; 1803 acc. 1e kl. bouwkunde; 1805 acc. 1e kl. bouwkunde; 1806 primus bouwkunde; 1828 honorair lid

BOUDEWIJNSE Steven Johannes, 1830 acc. 2e kl. bouwkunde

BOUMAN Johannes, wagenmaker, 1849 pr. 5e kl. bouwkunde

BOURDREZ François Jean Matthieu, opzichter waterstaat, 1851 pr 2e kl. pleister; 1852 pr. 1e kl. pleister

BOURDREZ Joseph, opzichter waterstaat, 1823 pr. 2e kl. bouwkunde;

1825 pr. 1e kl. bouwkunde; 1826 primus bouwkunde

BOURJÉ Johan Pieter, fijnschilder, 1793 primus levend model; 1803 honorair lid; 1817, 1822 tentoonstelling

BOUWENSE Adriaan Gillis, schrijnwerker, 1838 pr. ornament

BOUWMAN Jacobus, 1778 kunstoefenaar

BOUWMAN Johannes, 1850 pr. 4e kl. bouwkunde

BRAKMAN Jacob, timmerman, 1822 pr. 2e kl. bouwkunde

BRAND Job la, schilder, 1827 pr. 4e kl. prent; 1829 acc. 2e kl. prent

BRAND Marinus Jillis la, 1850 pr. 2e afd. 2e kl. prent; 1852 pr. 1e afd. 2e kl. Prent; 1852 pr. 1e kl. prent; 1854 getuigschrift 3e kl. pleister

BRAS Albert, 1778 kunstoefenaar

BRASEM Alexander, 1851 pr. 3e afd. 2e kl. prent

BRAUN Bernardus, 1795 pr. 3e kl. bouwkunde

BREDA Johannes Frederlk Adriaan van, timmerman, 1837 acc. 4e kl. bouwkunde; 1838 pr. 3e kl. bouwkunde; 1839 pr. 2e kl. bouwkunde; 1840 pr. 1e kl. bouwkunde; 1843 primus bouwkunde

BREDA Lambertus Cornelis van, timmerman, 1840 acc. 2e kl. bouwkunde

BRESSER Anthoni de Ronde, 1827 acc. 2e kl. prent

BROEKERT Jacobus de, 1837 pr. 3e kl. prent; 1838 pr. 2e kl. prent; 1843 pr. 1e kl. pleister

BROERSE Cornelis, 1857 getuigschrift 

BROS Jan, schilder, 1778 kunstoefenaar

BROUWENAAR Abraham, winkelier, 1805 pr. 2e kl. bouwkunde; 1806 acc. primus bouwkunde

BRUYN Cornelis de, fijnschilder, 1778 kunstoefenaar; 1791 primus levend model

BRUYN Willem Cornells de, 1823 pr. 2e kl. prent

BUIK Adriaan Cornelis, 1844 pr. 3e kl. prent; 1847 pr. 3e kl. pleister

BUKER Allardus, 1778 kunstoefenaar; 1779 extra pr. naarstigheid; 1784 pr. 1e kl. bouwkunde

BUKER Pieter, schilder, 1782 pr. 2e kl. prent; 1785 pr. 2e kl. pleister; 1789 primus levend model; 1828 tentoonstelling (in lijst 2004 ook foutief opgenomen als BAKKER)

BURGGRAAF Jan, 1825 acc. 2e afd. 2e kl. bouwkunde

BURGHARDT Johannes Cornelis, 1861 pr. 2e kl. prent; 1862 pr. 1e kl. prent

BURGIE Cornelis, timmerman, 1803 pr. 3e kl. bouwkunde; 1807 pr. 2e kl. bouwkunde; 1808 pr. 1e kl. bouwkunde; 1810 primus bouwkunde

BYBAARD Leendert Johannes, 1837 pr. 4e kl. prent

BYNEN Engel Jan van, 1778 kunstoefenaar; 1781 acc. 2e kl. prent

CADET Jean Louis, 1856 getuigschrift; 1857 pr. 2e kl.prent; 1858 pr. 1e kl. prent

CADET Louis Henri, ambtenaar, 1824 aanm. 2e afd. 3e kl. prent; 1825 acc. 3e kl. prent; 1826 acc. 4e kl. bouwkunde; 1828 pr. 3e kl. prent; 1829 pr. 2e kl. pleister

CALLENFELS Jacobus, 1800 pleister

CAMHOUT Johannes, 1778 kunstoefenaar; 1783-1797 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde

CAMHOUT Marinus, steenhouwer, 1803 pr. 1e kl. bouwkunde

CASTENMILLER Petrus Lambertus, 1860 pr. 1e kl. prent

CLERCQ Cornelis le, boomkweker, 1818 pr. 2e kl. prent

CLERCQ Dirk Leenden Ie. 1857 getuigschrift

COENRAATS Johannes, 1778 leerling

COLBRANT Charles, 1820 acc. 2e kl. prent

COULON Frederik Hendrik, schilder, 1808 pr. prent kleine hoofden

CROMBOUW Josephus, 1846 pr. 1e afd. 3e kl. prent

DAALE Mattheus, 1852 pr. ornament

DAMAN WILLEMS W[ilhem]A[braham]?, 1866 getuigschrift

DEINSE Anthony van, predikant, 1778 leerling; 1828 honorair lid

DEKEN Jacobus den, 1778 leerling

DENTZ Andries, 1847 pr. 3e afd. 2e kl. prent

DESSENS Johannes Thomas, 1818 pr. 2e kl. pleister

DEUMEN Johann Terburg, 1778 leerling

DEZER Jan, 1805 pr. prent kleine hoofden

DIJK VAN OUWERKERK Dignus van, 1802 pr. 3e kl. prent; 1803 pr. 2e kl. prent

DIKKENBERG Abraham Nicolaas, schilder, 1849 pr. 1e kl. prent; 1852 pr. 2e kl. pleister; 1854 pr. 1e kl. pleister

DINGEMANSE P[ieter]?, 1865 getuigschrift

DOELMAN Pieter Marius, 1858 pr. ornament

DOMENTE Roelof Jan, 1850 lof 2e afd. 2e kl. prent

DOOP Hubertus Adrianus Th. Den, 1855 getuigschrift 2e afd. 3e kl. prent; 1861 pr. 2e kl. pleister

DOOP Theodorus Wilhelmus den, 1862 pr. ornament; 1863 pr. 2e kl. prent

DORMAAR Hendrik Pieter, passementwerker, 1842 pr. 5e kl. bouwkunde; 1844 pr. 1e afd. 4e kl. prent; 1845 pr. 3e kl. prent

DORST Cornelis Johannes, timmerman, 1816 pr. 2e kl. bouwkunde

DOSSIJN Jan, 1793 primus bouwkunde

DOUW Pieter, 1854 pr. 1e kl. prent; 1864 pr. 1e kl. pleister

DRAKENBURG Joachim, 1778 leerling; 1779 pr. 3e kl. tekenen

DREUNE Daniel van, 1834 pr. 3e kl. bouwkunde

DREUNE Teunis van, 1829 pr. 2e kl. bouwkunde; 1830 acc. 1e kl. bouwkunde

DRONKERS Jacobus, 1782 pr. 3e kl. prent

DRONS Cornelis, 1829 pr. 3e kl. bouwkunde

DRYSE Teunis van, 1829 pr. 2e kl. bouwkunde

DUCK Abraham le, 1778 kunstoefenaar; 1782 pr. 1e kl. bouwkunde

DUCK Andries le, timmerman, 1778 kunstoefenaar; 1782 pr. 2e kl. bouwkunde

DULLEMEN Willem van, schilder, 1783 pr. 3e kl. prent; 1795 primus levend model; 1828 tentoonstelling

DUYVELAAR Cornelis, 1795 pr. 3e kl. bouwkunde (niet ontvangen)

EECKHOUT Pieter Franciscus van den, 1816 pr. 1e kl. pleister

EECKHOUT Pieter Lambertus, horlogemaker, 1778 leerling; 1781 pr. 1e kl. prent; 1782 pr. pleister

EERDEN Abraham Johannes van, timmerman, 1833 pr. 4e kl. bouwkunde; 1838 acc. 2e kl. bouwkunde; 1839 pr. 1e kl. bouwkunde

EIDING Philippus, 1820 pr. 4e kl. bouwkunde

EMOND Marinus, apotheker, 1826 acc. 3e kl. prent; 1828 acc. 1e kl. prent

EMONT Marienis, postbesteller, 1778 kunstoefenaar

EPKAMA Nicolaas, 1815 pr. 2e kl. pleister

ERDEGAINGH Huibert Daniel, apotheker/fotograaf, 1820 pr. 3e kl. prent; 1821 pr. 2e kl. prent; 1828 tentoonstelling

ERNST Geradus, 1798 naar pleister

ERNST Leonardus, 1795 pr. 2e kl. prent

ES Jan van, timmerman, 1778 kunstoefenaar

ESTANDEAU J.J.D.D. d’. 1778 leerling

ETS Cornelis, timmerman, 1818 pr. 2e kl. bouwkunde

EXRIK Willem, controleur, 1778 leerling

FAAY Cornelis, 1784 pr. 2e kl. bouwkunde; 1785 pr. 1e kl. bouwkunde

FAGEL Abraham, 1838 pr. 4e kl. prent; 1839 pr. 3e kl. prent; 1840 pr. 2e kl. prent; 1843 pr. 4e kl. bouwkunde

FAGEL Leendert Gerardus, 1832 aanm. ornament; 1833 pr. 5e kl. bouwkunde; 1834 pr. 4e kl. bouwkunde; 1836 pr. 2e kl. bouwkunde; 1837 acc. 2e kl. bouwkunde

FAGEL Marinus, 1829 aanm. 3e kl. prent; 1832 pr. 1e kl. prent; 1834 pr. 2e kl. pleister

FEYTER Jan de, 1833 pr. 1e kl. prent

FILIPSEN Jacobus, stadscrieerder, 1778 leerling

FORT Bonaventura la, schoenmaker, 1823 pr. 3e kl. prent; 1824 pr. 2e kl. prent; 1825 pr. 1e kl. prent; 1826 pr. 2e kl. pleister; 1828 tentoonstelling

FOUR Pieter du, 1795 pr. 2e kl. bouwkunde

FREDERIKS Jacobus Cornelis, 1827 pr. 4e kl. bouwkunde

FREDERIKS Jan Adriaan, aannemer, 1866 getuigschrift

FREDERIKS, Johannes Christiaan, fijnschilder, 1856 expositie

GAAL Pieter, 1784 pr. 1e kl. prent; 1806-1808 dirigerend lid; lesgevend meester?; 1817, 1828 tentoonstelling

GALATZ Michiel David, 1848 pr. 1e afd. 2e kl. prent

GEIJP Constant Petrus, meubelmaker, 1866 getuigschrift

GEIJP Jacobus, schilder, 1831 pr. 4e kl. prent; 1834 pr. 1~e kl. prent

GEIJP Johan Frederik, schilder, 1828 acc. 2e kl. prent; 1830 acc. 2e kl. pleister; 1831 pr. 1e kl. pleister

GERARDS Marinus, 1815 pr. 3e kl. prent; 1819 acc. 1e kl. Prent

GERICKE Johann Werner, 1778 kunstoefenaar; 1785-1801 dirigerend lid en lesgevend meester tekenkunde

GILDE Jan, timmerman en metselaar, 1855 getuigschrift 4e kl. bouwkunde

GILDE Martinus Absolom ‘t, azijnfabrikant. 1836 pr. ornament

GINHOVE Pieter van, 1778 kunstoefenaar

GOEDBLOED Jacobus, 1778 kunstoefenaar

GOOSSEN Marinus, timmerman, 1795 acc. 1e kl. bouwkunde; 1796 primus bouwkunde

GORT Johannes Jacobus, 1857 getuigschrift; 1858 getuigschrift

GRAAFF Gerrit de, 1836 pr. ornament

GRAND Albert le, timmerman, 1827 acc. 2e kl. bouwkunde

GRAUSS Gerardus Hendrik, 1822 pr. 4e kl. bouwkunde; 1823 pr. 3e kl. bouwkunde; 1824 pr. 2e kl. bouwkunde; 1825 pr. 1e kl. bouwkunde; 1827 primus bouwkunde; 1828 tentoonstelling; 1828-1862 lesgevend meester bouwkunde

GRAUSS Johan Hendrik, 1850 pr. doorzigtkunde; 1851 pr 1e kl. bouwkunde

GRAUSS Johan Jacob Frederik, 1821 pr.1e kl. prent; 1822 pr. 2e pleister; 1824 pr. 1e kl. pleister; 1827 primus naakt levend model; 1828 tentoonstelling; 1829-1867 lesgevend meester tekenkunde

GRAUSS Willem Marinus, kamerbehanger, 1845 pr. 2e afd. 4e kl. prent: 1847 pr. 1e afd. 2e kl. prent; 1850 pr. 3e kl. pleister

GROENENDIJK Bernardus Johannes, timmerman, 1848 pr. 5e kl. bouwkunde: 1849 pr. 4e kl. bouwkunde: 1851 pr. 3e kl. bouwkunde

GROENEWOUD Ferdinand van t, 1842 pr. ornament

HAAKSMAN Hermanus Johannes, metselaar, 1815 pr. 1e kl. bouwkunde: 1819 acc. primus bouwkunde: 1820 primus bouwkunde

HACCOU Johannes Cornelis, fijnschilder, 1821 primus levend model: 1817, 1822, 1828 tentoonstelling

HACKENBERG Johan Hendrick, zilversmid, 1830 pr. 2e afd. 4e kl. prent

HAM Jean Baptiste, fijnschilder, 1790 primus levend model

HAMAKERS Jan, 1853 pr. 2e kl. prent

HAMELINK Cornelis, timmerman, 1828 pr. 5e kl. bouwkunde; 1829 aanm. 4e kl. bouwkunde; 1833 2e kl. bouwkunde; 1834 pr. 1e kl. bouwkunde 

HAMELINK Pieter, timmerman, 1806 pr. 2e kl. bouwkunde; 1807 pr. 1e kl. bouwkunde 

HAMELINK Pieter Jacobus, timmerman, 1867 getuigschrift

HARING Jan Pieter, 1778 kunstoefenaar

HARST Johannes Hendrik van der, ontvanger, 1865 getuigschrift

HARST Johannes Jacobus van der, 1866 pr. 2e kl. prent

HARST Leendert Johannes, leermeester, 1859 getuigschrift

HEE Cornelis van, 1855 getuigschrift 1e afd. 2e kl. prent

HEERÖLDT Bastiaan Cornelis, schilder, 1817 pr. 2e kl. pleister; 1818 pr. 1e kl. pleister; 1825 primus levend model; 1828 tentoonstelling

HEERÖLDT Johan Nicolaas, schilder, 1851 pr. 3e kl. pleister; 1853 pr. 1e afd. 2e kl. pleister; 1854 lof 1e kl. pleister; 1855 pr. 1e kl. pleister

HEERÖLDT Roelof Jan, timmerman, 1819 pr. 2e kl. bouwkunde; 1822 acc. 1e kl. bouwkunde

HEUL Nicolaas Abraham van der, 1866 pr. ornament

HEKKE Albertus van, 1778 leerling

HELL Johan Frans Marinus van der, timmerman, 1852 pr. 2e kl. bouwkunde; 1853 pr. 1e kl. doorzigtkunde; 1854 pr. 1e kl. bouwkunde

HELL Marinus Anthoni van der, timmerman, 1824 pr. 2e kl. bouwkunde; 1827 pr. 1e kl. bouwkunde

HENDRIKSE Hermanus Cornelis, wagenmaker, 1833 pr. ornament

HENDRIX Alexander, 1840 acc. 2e kl. prent; 1841 acc. 1e kl. prent (legaat Schorer)

HENDRIX Isaac Eduard, 1852 pr. 3e afd. 2e kl. prent; 1853 getuigschrift 3e kl. prent; 1856 pr. 1e kl. prent

HERKLOTS Leonardus Christiaan, collecteur loterij, 1823 acc. 2e kl. prent; 1824 acc. 1e kl. prent; 1839-1845 dirigerend lid

HERTOG. Jacobus, 1781 pr. 2e kl. prent; 1783 pr. 1e kl. pleister; 1784 aanm. Schouman

HERTOGS Adriaan Anthony, schrijnwerker, 1850 pr. ornament; 1851 pr. 5e kl. bouwkunde

HERTOGS Levinus Dirk, kamerbehanger, 1855 pr. ornament; 1861 getuigschrift; 1864 pr. 2e kl. pleister

HERTOGS Pieter Franciscus, 1857 getuigschrift; 1858 pr. 2e kl. bouwkunde

HESLER Paulus, 1778 leerling

HESS Henri, 1840 pr. ornament

HESS Joseph, 1839 pr. 4e kl. prent

HELLEN Jacobus Jan van, timmerman, 1810 pr. 4ekl. bouwkunde

HEULEN Willem van, timmerman, 1778 kunstoefenaar; 1781 pr. 3e kl. prent

HEULEN Willem Cornelis van, metselaar, 1839 pr. 3e kl. bouwkunde

HEYDE Adam van der, timmerman, 1816 pr. 1e kl. bouwkunde

HEYDE Jan van der, 1778 kunstoefenaar

HEYDT Lambertus van der, timmerman, 1859 getuigschrift; 1860 pr. 4e kl. bouwkunde; 1864 pr. 1e kl. bouwkunde; 1866 primus bouwkunde

HEYKANTS Johannes, 1801 primus bouwkunde; 1804 primus bouwkunde

HÖLSCHER Jean Cretien, 1848 pr. 3e afd. 2e kl. prent; 1850 pr. 1e afd. 2e kl. prent

HOLLANDER Willem den, 1867 pr. 3e kl. pleister

HOLLEBRANDS Jacobus Johannes, 1859 pr. ornament; 1861 pr. 4e kl. bouwkunde; 1863 pr. 2e kl. bouwkunde

HOLLEBRANDS Johan Izaak, 1860 pr. ornament; 1861 getuigschrift

HOLLEBRANDSE Abraham, 1863 pr. ornament; 1865 pr. 2e kl. prent

HOLLEBRANDSE Elias, 1864 getuigschrift; 1865 pr. ornament; 1867 getuigschrift

HONT Cornelis Abraham d’, 1837 pr. 3e kl. bouwkunde

HOOF Josephus Johannes van, 1866 pr. 2e kl. pleister

HOOGHUYS Gerrit, orgelmaker, 1778 kunstoefenaar

HOOGKAMER Leendert, zilversmid, 1778 leerling

HOOGVLIET Gerardus Jacobus, 1808 acc. prent grote hoofden

HOY Johannes d’, hoofdopzichter, 1798 primus bouwkunde

HUCHT Jan van der, 1805 pr. prent beelden

HUISDENS Toon, 1864 pr. ornament

INKMAN Johannes Willem, 1832 acc. 3e kl. prent

ITALJAAN Johannes Jacobus, timmerman, 1832 pr. 4e kl. bouwkunde; 1833 pr. 3e kl. bouwkunde; 1835 pr. 2e kl. bouwkunde

IWAARDEN Isaac Rudolf van, schrijnwerker, 1821 aanm. 2e afd. 3e kl. prent; 1826 pr. 1e kl. prent

JANE Johan Frederik Hendrik, 1832 pr. 4e kl. prent

JANSE Leendert Bzn, landmeter/lector, 1839 primus bouwkunde; 1839 pr. doorzigtkunde

JANSEN Anthony Willem, behanger, 1863 getuigschrift; 1864 pr. 2e kl. prent; 1866 getuigschrift

JANSEN Jacob. 1810 pr. 1e kl. prent

JANSEN Willem, timmerman, 1865 getuigschrift; 1866 pr. 4e kl. bouwkunde; 1867 getuigschrift

JERAS Gerrit, timmerman, 1839 pr. 4e kl. bouwkunde; 1840 pr. 3e kl. bouwkunde; 1842 pr. 1e kl. bouwkunde

JERAS Marinus Kempe, timmerman, 1816 primus bouwkunde

JONGBLOED Jan, 1778 leerling

JONK Johan Herman, 1862 getuigschrift

JULIANUS Abraham Cornelis, 1839 pr. 5e kl. bouwkunde; 1840 pr. 4e kl. bouwkunde; 1843 pr. 2e kl. bouwkunde

KAM Pieter Jacobus de, 1861 pr. 2e kl. bouwkunde

KAN Pieter Wilhelmus de, manufacturier, 1843 pr. 5e kl. bouwkunde; 1844 pr. 4e kl. bouwkunde

KANAAR Bernardus, timmerman, 1863 pr. 4e kl. bouwkunde; 1864 getuigschrift; 1865 pr. 2e kl. bouwkunde; 1866 pr. 1e kl. bouwkunde; 1867 primus bouwkunde 

KANAAR Wijnand, schilder, 1867 pr. 2e kl. bouwkunde

KARRIJN Johannes, 1778 kunstoefenaar

KARSSEN Cornelis van, boekbinder, 1856 getuigschrift

ELDERS Jan, timmerman, 1778 kunstoefenaar

KERSSE Joris Mattheus, 1778 leerling; 1780 pr. 2e kl. tekenen; 1784 pr. kl. pleister; 1784 aanm. Schouman

KERSSEN Gerardus Jacobus, schilder, 1823 aanm. 3e kl. prent; 1825 pr. 2e kl. prent

KESTELOO Gillis, 1823 aanm. 3e kl. prent; 1824 pr. 3e kl. prent

KETTER Johannes Hermanus Reikse, 1838 pr. 2e kl. bouwkunde

KEYSER Cornells de, 1850 pr. 1e kl. prent

KEYZER Gerrit Jan de, 1783 pr. 1e kl. prent; 1785 pr. 1e kl. pleister; 1787 2e pr. levend model

KIMMEL Cornelis, 1816 pr. 3e kl. prent; 1818 pr. 1e kl. prent; 1820 pr. 2e kl. pleister; 1822 pr. 1e kl. pleister; 1823 primus levend model; 1828 buitengewone prijs; 1828 tentoonstelling; 1845-1857 lesgevend meester tekenkunde; 1856, 1857, 1858 exposities

KIMMEL Huibrecht, schilder, 1823 aanm. 3e kl. prent; 1824 acc. 2e kl. prent; 1826 acc. 1e kl. prent; 1827 pr. 1e kl. pleister 

KLAASSEN, Jan, 1801 pleister (posthuum)

KLAASSEN, J[an], matroos en kwartiermaker?, 1809 2e kl. prent (niet uitgereikt)

KLAASSEN Willem Johannes, 1863 getuigschrift

KLERCK Cornelis Johannes de, timmerman, 1835 acc. 2e kl. bouwkunde; 1836 pr. 1e kl. bouwkunde

KLERK Lourens, 1778 kunstoefenaar

KLEYNE David. Fijnschilder, 1778 kunstoefenaar

KLOPPE Joseph, 1816 aanm. tekenen

KOCKÉ Everardus, 1778 kunstoefenaar

KOEKKOEK Barend Cornells, fijnschilder, mogelijk circa 1816-1822 leerling; 1817, 1822, 1828 tentoonstelling

KOEKKOEK Johannes Hermanus, fijnschilder, 1803 primus levend model; 1817, 1822, 1828 tentoonstelling

KOEN Willem Johannes, timmerman, 1821 pr. 4e kl. bouwkunde; 1825 pr. 2e kl. bouwkunde; 1826 acc. 1e kl. bouwkunde; 1828 primus bouwkunde

KOENEN Pieter, stukadoor, 1856 pr. 2e kl. prent; 1857 pr.1e kl. prent

KOESGRA Jacobus, 1819 aanm. 2e afd. 3e kl. prent

KOOL Cornelis van der, 1778 kunstoefenaar

KOOL Petrus Johannes, 1817 acc. 2e kl. pleister

KOOL Wilhelmus, 1807 pr. 2e kl. prent

KOOLHAAS Joost Helenus, 1822 pr. 1e kl. prent; 1817 acc. 2e kl. pleister

KOOLHAAS Petrus Johannes, predikant, 1816 pr. 2e kl. prent

KOOMAN Christiaan, zilversmid, 1778 leerling (niet in J. de Bree)

KOS Jan Cornells, timmerman, 1825 acc. 2e kl. bouwkunde

KOSTER Bernardus Johannes de, schilder, 1806 pr. 2e kl. tekenen; 1808 pr. pleister grote hoofden; 1809 pr. pleister (medaille); 1822 tentoonstelling

KOSTER Dirk Albertus de, 1857 pr. 4e kl. bouwkunde; 1859 getuigschrift

KOSTER Johannes de, 1785 pr. 2e kl. bouwkunde

KOSTER Johannes Gerardus de, 1833 pr. 3e kl. prent

KOSTER Simon de, schilder, 1784 pr. 2e kl. prent; 1784 aanm. Schouman; 1785 pr. 1e kl. prent; 1787 primus levend model; 1803 honorair lid

KOSTER Theodoor Abraham de, timmerman, 1845 pr. ornament; 1846 pr. 5e kl. bouwkunde

KOUS Jacob Maarten, 1829 pr. 1e kl. prent

KRAAIJESTEIN Abraham, 1820 primus naakt levend model; 1822, 1828 tentoonstelling; 1823-1838 lesgevend meester tekenkunde

KRANENDONK Machiel, 1778 kunstoefenaar

KREKE David Louis Adriaan van der, 1862 getuigschrift

KRIJGER Cornelis, architect, 1846 pr. ornament; 1850 pr. 2e kl. bouwkunde; 1852 lof 1e kl. bouwkunde; 1853 pr. 1e kl. bouwkunde; 1854 primus bouwkunde

KRIJS Pieter Bonifaclus, metselaar, 1810 pr. 1e kl. bouwkunde; 1815 primus bouwkunde

KUILER Cornelis Jacobus, timmerman, 1846 pr. 2e kl. bouwkunde

KUIPER Matthijs Hironimus, 1823 pr. 4e kl. bouwkunde

KUYPERS David, 1778 leerling

KUYPERS Johannes Ludovlcus, timmerman, 1825 pr. 2e afd. 2e kl. bouwkunde

LAMAAR Engelbertus, 1841 4e kl. prent

LAMBERSY Cornells, 1778 kunstoefenaar

LAMPERTS Johannes, 1778 leerling

LANDMAN Johannes Benjamin, 1858 pr. 4e kl. bouwkunde

LANDMETER Abraham de, timmerman, 1826 pr. 2e afd. 2e kl. bouwkunde; 1827 pr. 2e kl. bouwkunde; 1828 pr. 1e kl. bouwkunde; 1829 primus bouwkunde

LANG Karel Theodoor, 1851 pr. 1e afd. 2e kl. prent

LANGE Anthony Leonardus de, schilder, 1807 pr. 1e kl. prent

LANGE Pieter Cornelis de, 1778 leerling

LANKESTER Pieter, schilder, 1809 pr. pleisterkoppen; 1810 pr. 1e kl. pleister

LEENDERTSE Leenden Jacobus, zilversmid, 1778 kunstoefenaar

LEERDAM Hendrik van, 1856 getuigschrift

LENSELINK Jan Simon, schilder, 1840 bewijs vlijt 2e afd. 4e kl. prent; 1846 pr. 3e kl. pleister; 1848 pr. 2e kl. pleister; 1849 pr. 1e kl. pleister (academie); 1850 pr. 1e kl. pleister (koning) 

LEPELAAR Jan de, 1778 kunstoefenaar

LEUPEN Jacobus Johannes, 1836 pr. 4e kl. prent

LIEVENSE Adriaan, schilder, 1857 getuigschrift; 1863 pr. 2e kl. pleister; 1866 pr. 1e kl. pleister

LIEVENSE Evert, 1849 pr. 2e afd. 2e kl. prent

LIEVENSE Johannes Jacobus, schilder, 1826 pr. 3e kl. prent; 1827 pr. 2e kl. prent; 1827 pr. 1e kl. prent; 1828 tentoonstelling; 1829 pr. 1e kl. pleister; 1832 pr. doorzigtkunde; 1836 pr. oefening spierman

LIGNIE Gerrit Johannes, 1859 getuigschrift; 1860 pr. 2e kl. pleister; 1861 pr. 1e kl. pleister

LOHOFF Hendrik Marinus, timmerman, 1835 acc. ornament; 1836 pr. 5e kl. bouwkunde; 1837 pr. 4e kl. bouwkunde; 1841 pr. 3e kl. bouwkunde

LOHOFF Willem, 1838 pr. 5e kl. bouwkunde

LOOTENS Daniel, schilder, 1795 pr. pleisterhoofden

LOUS (LOUWS) Wilhelmus Johannes, schilder, 1855 pr. 2e kl. prent

LOUWERSE Jacobus, 1850 pr. 3e afd. 2e kl. prent

LUDIKHLTZE Hendrik, scheepstimmerman, 1852 pr. 5e kl. bouwkunde

LUDOLFF Balthazar, 1778 kunstoefenaar

LUTEYN Abraham, koopman, 1785 pr. 2e kl. prent; 1828 honorair lid

LUYK Isaac, 1778 kunstoefenaar

LUYK Dames van, 1778 kunstoefenaar

LUYK Pieter van, 1778 kunstoefenaar; 1781 pr. 2e kl. bouwkunde

MAALE Abraham van, 1866 pr. 2e kl. bouwkunde

MACHENAUD François, schilder, 1866 eervolle vermelding; 1867 pr. 1e afd. Ornament

MACHENAUD Johannes, 1841 pr. 5e kl. bouwkunde

MAKKERS Cornelis, 1808 pr. 4e kl. bouwkunde; 1814 primus bouwkunde

MAN Johannes Jacobus de, 1795 pr. 1e kl. prent

MANICHT Cornelis Johannes van der, 1828 acc. 5e kl. bouwkunde

MATTHIJSSEN Adriaan Johannes, 1821 aanm. 2e kl. bouwkunde; 1824 pr. 1e kl. bouwkunde; 1825 primus bouwkunde

MATTHIJSSEN Johannes Jacobus, 1839 pr. ornament; 1843 pr. 3e kl. bouwkunde

MEERTENS Pieter Jr., brouwer, 1778 leerling

MELLE Abraham Isaac van, landmeter, 1856 getuigschrift

MELS Albertus van, 1794 primus bouwkunde

METZ Daniel de, schilder, 1821 acc. 1e kl. prent

MEULBLOK Jan, 1778 leerling 

MEIJER Johannes Wilhelm, schrijnwerker, 1840 pr. 4e kl. prent

MEIJER Lambrecht Cornelis, schilder, 1849 pr. 3e afd. 2e kl. prent; 1851 pr. 1e kl. prent; 1852 pr. 3e kl. pleister; 1853 getuigschrift 2e afd. 2e kl. pleister; 1854 pr. 2e kl. pleister

MIERT Johan Pieter van, timmerman, 1808 acc. 1e kl. bouwkunde; 1809 pr. 1e kl. bouwkunde

MIERT Johannes Christiaan van, timmerman, 1832 pr. 3e kl. bouwkunde; 1834 pr. 2e kl. bouwkunde; 1835 pr. 1e kl. bouwkunde; 1837 primus bouwkunde

MIERT Petrus van, 1848 pr. 4e kl. bouwkunde; 1851 pr. 2e kl. bouwkunde

MILBORN Isaac Johan, schrijnwerker, 1835 pr. 4e kl. prent

MILBORN T. [= Jacobus?], schrijnwerker, 1807 pr. 3e kl. bouwkunde

MINDERHOUT Pieter, 1828 acc. 3e kl. bouwkunde

MODERA Charles, rijksontvanger, 1817 pr. 3e kl. prent

MOLENAAR Johannes Cornelis, 1854 pr. ornament

MOOT Gerardus Antonius. 1838 pr. 3e kl. prent; 1839 pr. 2e kl. prent; 1840 pr. 1e kl. prent; 1841 pr. 2e kl. pleister

MULDER Jacobus, timmermansknecht, 1840 pr. 5e kl. bouwkunde; 1841 pr. 4e kl. bouwkunde; 1842 pr. 3e kl. bouwkunde; 1844 pr. 2e kl. bouwkunde; 1845 pr. 1e kl. bouwkunde; 1847 primus bouwkunde (in 1848 geëmigreerd naar Noord-Amerika)

MULDER Johan Marinus, timmerman, 1831 pr. 4e kl. bouwkunde

MULDER Johannes, 1847 pr. 4e kl. bouwkunde; 1848 pr. 3e kl. bouwkunde; 1849 pr. 2e kl. bouwkunde; 1853 acc. 1e kl. bouwkunde; 1854 lof 1e kl. bouwkunde; 1855 pr. 1e kl. bouwkunde; 1857 primus bouwkunde

MUNCK Dirck de, schilder, 1817 pr. 2e kl. prent

MUNCK Jan de, 1855 getuigschrift 5e kl. bouwkunde; 1857 pr. 2e kl. bouwkunde; 1859 pr. 1e kl. bouwkunde

MUNCK Pieter Jacobus de, steenhouwer. 1848 pr. ornament

MUNTERS Hubertus, loodgieter, 1795 acc. 1e kl. prent

MUNTERS Hulbertus Jr, loodgieter, 1854 pr. 2e kl. prent; 1855 pr. 1e kl. prent; 1861 pr. 1e kl.bouwkunde

MUNTERS Johannes, loodgieter, 1822 pr. 3e kl. prent; 1822 tentoonstelling; 1824 pr. 1e kl. prent

MUTS Nicolaas, steenhouwer, 1778 kunstoefenaar

MUYNCK Abraham Jz. de, 1840 pr. 2e kl. bouwkunde

NEDERVEEN Gillis van, loodgieter, 1810 pr. 3e kl. bouwkunde; 1812 primus bouwkunde

NEDERVEEN Hendrik van, loodgieter, 1842 pr. 5e kl. prent; 1843 pr. 1e afd. 3e kl. prent; 1844 acc. legaat Schorer 2e kl. prent; 1849 pr. 1e kl. bouwkunde; 1849 pr. doorzigtkunde

NEDERVEEN Jasper Gz. van, loodgieter, 1833 acc. 3e kl. prent; 1834 pr. 2e kl. prent

NEEF Johannis Anthonie de, schilder, 1829 pr. 2e kl. prent; 1830 acc. 1e kl. prent

NEUGEBAUER Alexander, kunstdraaier, 1832 pr. 3e kl. prent; 1837 pr. 1e kl. pleister; 1837 pr. doorzigtkunde

NEVEJANT Jacobus, timmerman, 1792 primus bouwkunde

NOBEL Johannes Cornelis le, koopman, 1825 pr. 3e kl. prent; 1826 pr. 2e kl. prent; 1828 pr. 1e kl. pleister; 1828 tentoonstelling; 1829 pr. naakt levend mensbeeld; 1830 primus levend model

NOÉ Adriaan Abraham, 1798 primus levend model

NOLLE Adriaan. 1803 pr. 4e kl. bouwkunde

NORTIER Abraham, 1844 pr. 2e afd. 4e kl. prent

OCKENBURG Cornells van, schilder. 1778 kunstoefenaar; 1779 pr. 1e kl. tekenen

OCKENBURG Pieter van, bottelier, 1778 kunstoefenaar

OOMEN Jan Paulus, 1798 pr. 2e kl. prent

OOMS Abraham, kashouder, 1818 bewijs van naarstigheid

OOMS Hubrecht, zilversmid, 1817 aanm. tekenen; 1818 pr. 3e kl. prent; 1819 pr. 2e kl. prent; 1820 acc. 1e kl. prent; 1823 pr. 2e kl. pleister

OPPEN Levinus Petrus van, schilder/logementhouder, 1778 leerling; 1792 primus levend model; 1822, 1828 tentoonstelling; 1828 honorair lid

OUWERKERK Jan van, schilder, 1794 primus levend model; 1822, 1828 tentoonstelling

OVAA Christiaan Lodewijk, timmerman, 1867 pr. 4e kl. bouwkunde

OVAA Jacob Abraham, timmerman, 1842 pr. 2e kl. bouwkunde; 1843 acc. 1e kl. bouwkunde; 1844 primus bouwkunde

OVAA Johannes, timmerman, 1815 pr. 2e kl. bouwkunde; 1820 pr. 1e kl. bouwkunde; 1820 primus bouwkunde; 1828 tentoonstelling

PAASMARK, Jan Cornelis Klz., 1809 4e kl. bouwkunde

PAGÉ Laurens Johannes van, 1858 getuigschrift

PAPE Cornells de, 1803 pr. 1e kl. prent

PAPEGAAI Reinier Abraham, 1864 getuigschrift; 1865 getuigschrift

PELLE Cornelis Cz., timmerman, 1853 getuigschrift 5e kl. bouwkunde; 1854 pr. 4e kl. bouwkunde; 1859 pr. 2e kl. bouwkunde

PETERS Johannes, 1818 pr. 4e kl. bouwkunde

PIEPERS Marinus, ambtenaar, 1788 primus levend model

PIETERS Anthony, 1778 leerling

PIETERSEN Abraham van der Waeijen, 1831 pr. 3e kl. prent; 1832 pr. 2e kl. prent; 1833 pr. 2e kl. pleister; 1834 pr. 1e kl. pleister; 1836 pr. doorzigtkunde

PIETERSEN Willem Cornelis van der Waeijen, 1835 acc. 3e kl. bouwkunde; 1837 pr. 2e kl. bouwkunde; 1837 pr. 1e kl. bouwkunde; 1840 primus bouwkunde

PLÜGGE Cornelis Eduard, 1860 getuigschrift

POELEMANS Hendrik, schilder, 1806 pr. 1e kl. tekenen; 1809 acc. (primus) pleister; 1828 tentoonstelling; 1828 honorair lid

POELEMANS Johannes, 1836 pr. 3e kl. prent; 1837 pr. 2e kl. prent; 1838 pr. 1e kl. prent; 1839 pr. 2e kl. pleister; 1840 pr. 1e kl. pleister (gewone medaille)

POLDERMAN Pieter, 1860 getuigschrift

POLEY Jan,1815 pr. 1e kl. prent; 1816 pr. 2e kl. pleister

POLL Enoch Abraham van de, timmerman, 1807 pr. 4e kl. bouwkunde; 1808 pr. 3e kl. bouwkunde; 1810 pr. 2e kl. bouwkunde

POLL Johannes van de, timmerman, 1837 pr. 5e kl. bouwkunde

PORET Pieter Hendrik, 1778 leerling

POUWELS Salvester, 1778 leerling

POUWELSEN (PAUWELSEN) Martinus, kunstschilder, 1822 acc. 2e kl. prent; 1825 pr. 2e kl. pleister; 1826 pr. 1e kl. pleister; 1828 primus levend model; 1857 expositie

POUWELSEN (PAUWELSEN) Willem, kunstschilder, 1820 pr. 1e kl. prent; 1821 aanm. 2e kl. pleister; 1820 pr. 3e kl. bouwkunde; 1823 pr. 1e kl. pleister; 1826 primus levend model

PREE Abraham de, 1778 leerling

PRIESTER Adriaan de, 1784 pr. 3e kl. prent

PROOS Cornelis, oppercommies Walcheren/boekhouder, 1829 3e kl. bouwkunde

PROOYEN Adriaan Gerrit van, graveur, 1815 pr. tekenkunde; 1817, 1822, 1828 tentoonstelling

PRUYMELAAR Daniel Jr, 1778 kunstoefenaar

PUFFELEN Jacobus Adrianus van, 1842 pr. 2e kl. prent; 1844 pr. 1e kl. prent

PUFFELEN Karel Marinus van, 1843 pr. 3e afd. 3e kl. prent

PUFFELEN Pieter Johannes van, timmerman, 1845 pr. 4e kl. bouwkunde; 1846 pr. 3e kl. bouwkunde; 1848 pr. 2e kl. bouwkunde; 1850 pr. 1e kl. bouwkunde; 1852 primus bouwkunde

PUNDKE Johannes Jacobus, stukadoor, 1856 pr. ornament

QUINTUS Marinus Mz.. 1848 pr. 1e kl. prent; 1849 pr. 3e kl. pleister; 1850 pr. 2e kl. pleister

RAGUT Johannes Pieter, opzichter waterstaat. 1833 acc. 5e kl. bouwkunde;

1835 pr. 3e kl. bouwkunde; 1836 acc. 2e kl. bouwkunde; 1837 pr. 1e kl. bouwkunde; 1841 pr. bouwkunde

REE Herbert Pieter van, timmerman.,1849 pr. 3e kl. bouwkunde; 1853 pr. 2e kl. bouwkunde

REEHORS Johannes Adrianus, 1829 pr. 5e kl. bouwkunde

REICHARD François Andreas, 1808 pr. 2e kl. bouwkunde

REIJERS Andries Jacobus, schilder, 1848 pr. 2e afd. 2e kl. prent

REIJERS Joost, 1778 kunstoefenaar

REIJGERS Johannes Hubertus, 1796 primus naakt levend model; 1814-1845 lesgevend meester tekenkunde; 1817, 1822 tentoonstelling

REMEEUS Johannes, timmerman, 1830 pr. 5e kl. bouwkunde

REU Hendrik de, 1778 leerling

REUDEKLAU Willem, 1778 kunstoefenaar

RIDDER Jacob Adriaan de, timmerman, 1851 pr. ornament; 1853 pr. 4e kl. bouwkunde; 1854 getuigschrift 3e kl. bouwkunde; 1855 pr. 2e kl. bouwkunde; 1858 pr. 1e kl. bouwkunde 

RIDDERHOF Hendrik Johannes, 1807 pr. 3e kl. prent; 1809 pr. 2e kl. prent

RIEMENS Jan, timmerman, 1846 pr. 1e kl. bouwkunde

RIJKE C[ornelis] M[arinus], [vermoedelijk] timmerman, overleden in 1866, 20 jaar oud, 1865 getuigschrift

RISSEEUW Abraham, 1844 pr. 3e kl. bouwkunde

RITCHIE Jan Alexander, 1815 pr. 2e kl. prent; 1816 pr. 1e kl. prent

ROELSE Cornelis Lz., ambtenaar, 1826 pr. 2e afd. 3e kl. prent; 1827 acc. 3e kl. prent

ROELSE Hendrik Hermanus, fotograaf, 1849 pr. 2e kl. pleister; 1851 pr. 1e kl. pleister

ROELSE Lourens Willem, directeur Stoomvaartmij, 1847 pr. 5e kl. bouwkunde

ROEST Marinus Cornelis, 1862 getuigschrift; 1867 pr. 1e kl. bouwkunde

ROOK Johannes, 1806 pr. 3e kl. tekenen

ROOSE Jan, schoolmeester, 1778 kunstoefenaar

ROOVER Jacobus de, 1795 pr. 3e kl. prent; 1800 pr. 1e kl bouwkunde

ROOZENDAAL Constant van, 1847 pr. 2e afd. 2e kl. prent

ROTTEN Cornelis Jacobus van, timmerman, 1824 pr. 3e kl. bouwkunde; 1826 pr. 2e kl. bouwkunde; 1828 acc. 1e kl. bouwkunde; 1830 primus bouwkunde

RUYTER, Matthys Frederik de, 1802 pr. 1e kl. prent

SCHEERMEIJER Hendrik, timmerman, 1850 pr. 5e kl. bouwkunde; 1851 pr. 4e kl. bouwkunde; 1854 pr. 2e kl. bouwkunde; 1855 pr. doorzigtkunde; 1856 pr. 1e kl. bouwkunde; 1858 primus bouwkunde

SCHELLENS Christiaan, 1778 kunstoefenaar

SCHENKEL Cornells, timmerman, 1805 pr. 5e kl. bouwkunde

SCHENKEL Pieter Cornelis, 1805 pr. 3e kl. bouwkunde

SCHETS Jan Pijl, 1778 leerling

SCHIJF Arie Pieter, 1860 pr. 1e kl. bouwkunde

SCHINKEL Pieter de, 1800 pr. 3e kl. prent

SCHOOR Adriaan Cornelis van, metselaar, 1809 pr. 2e kl. bouwkunde

SCHOOR Pieter Johan van, metselaar, 1829 aanm. 3e kl. bouwkunde; 1834 primus bouwkunde

SCHRAVER Cornelis, hoofdingenieur waterstaat, 1805 pr. 4e kl. bouwkunde; 1806 pr. 1e kl. bouwkunde

SCHROEVERS Guillaume, 1857 pr. ornament

SCHUILWERVE Daniel, loodgieter, 1834 pr. 4e kl. prent; 1835 acc. 3e kl. prent; 1836 pr. 2e kl. prent; 1837 pr. 1e kl. prent

SCHUMAN [SPRUIT SCHUMAN] Abraham, 1854 getuigschrift 5e kl. bouwkunde; 1855 pr. 4e kl. bouwkunde

SCHÜTZ Jan Frederik, kunstschilder, 1840 pr. 2e kl. pleister; 1841 pr. 1e kl. pleister; 1854 exposities; 1856 expositie

SCHÜTZ Willem Johannes, kunstschilder, 1865 getuigschrift [3e kl. pleister] (origineel in ZA) 

SCHUTZLER Johan Frederik, 1820 pr. 2e kl. prent

SEEBOLDT Johannes, 1853 pr. ornament; 1854 getuigschrift 2e afd. 3e kl. prent

SEIJBEL Pieter Hendrik, timmerman, 1821 acc. 2e kl. bouwkunde

SERLÉ Johannes, 1800 pr. 2e kl. prent; 1801 beelden

SIEBRECHT Johannes Anthoni, kamerbehanger. 1825 pr. 3e kl. bouwkunde

SIEREVELDT Pieter, 1821 acc. 2e kl. prent

SIMONS Johannes Petrus, horlogemaker, 1829 pr. 4e kl. prent

SISTERMANS Matthias Johannes, 1822 acc. 3e kl. prent

SLOOVER Hendrik. 1821 aanm. 2e kl. 

SLOOVER Karel, schilder, 1841 pr. 3e kl. prent; 1843 pr. 1e kl. prent; 1845 pr. 2e kl. pleister

SLUMS Cornelis Johannes van, 1864 pr. 2e kl. bouwkunde; 1865 pr. 1e kl. bouwkunde

SMIT Jacobus Frederik, 1849 pr. ornament

SMIT Johannes Petrus, 1861 getuigschrift

SMIT Philippus, timmerman, 1827 pr. 2e afd. 2e kl. bouwkunde

SMITS, Marinus, 1802 pr. 3e kl. bouwkunde

SNEL Johannes, timmerman/tekenleraar, 1832 pr. 2e kl. bouwkunde; 1833 pr. 1e kl. bouwkunde; 1836 primus bouwkunde

SNIJDERS Aarnout Johannes Cornelis, winkelier, 1828 pr. 4e kl. prent

SNIJDERS Anthony, 1863 getuigschrift

SNIJDERS Johannis Hendrik, 1842 pr. 4e kl. prent

SOHIER SERLÉ Pieter Leendert, commissionair, 1828 acc. 3e kl. prent

SOMON Isaac Hermanus, schilder, 1830 pr. 2e kl. prent; 1832 pr. 2e kl. pleister; 1835 pr. 1e kl. pleister (academie); 1836 pr. 1e kl. pleister (koning); 1837 primus levend model

SONIUS Jacobus, metselaar, 1820 acc. 1e kl. bouwkunde; 1828 tentoonstelling

SONIUS Pieter, timmerman/metselaar, 1845 pr. 5e kl. bouwkunde; 1851 pr. doorzigtkunde; 1851 lof Ie kl. bouwkunde; 1852 pr. 1e kl. bouwkunde; 1853 primus bouwkunde

SOOMERS Pieter Lambertus, 1843 pr. ornament; 1844 pr. 5e kl. bouwkunde

SORGE Cornelis Levinus van, timmerman/tekenleraar, 1835 pr. ornament; 1844 acc. legaat Schorer 2e kl. bouwkunde; 1847 pr. 2e kl. bouwkunde; 1848 primus bouwkunde; 1848 pr. doorzigtkunde; 1850 primus bouwkunde; 1856 pr. doorzigtkunde oud-leerlingen

SOUTE Cornelis Johannes, winkelier, 1858 getuigschrift

SPAAN Anthoni Hendrik, 1823 aanm. 3e kl. prent

SPAAN Isaac Adriaan. 1822 aanm. 2e afd. 3e kl. prent

SPIER Nathan Joachim, 1859 pr. 1e kl. prent; 1860 getuigschrift

SPRENGER Albrecht Marinus, commies 1843 pr. 1e kl. bouwkunde

SPRENGER Christoffel Johan, schilder, 1808 pr. prent grote hoofden; 1810 acc. 2e kl. pleister

SPRENGER Johan Jacob Abraham, 1865 pr. 4e kl. bouwkunde; 1866 getuigschrift

SPRENGER Johan Pieter, timmerman, 1831 pr. 5e kl. bouwkunde

SPRENGER Willem Christoffel, schilder, 1835 pr. 1e kl. prent; 1836 aanm. 2e kl. pleister; 1839 pr. 1e kl. pleister; 1840 aanm. naakt levend model

STAMPERIUS Pieter, timmerman, 1805 pr. prent grote hoofden

STANDAART Adriaan, bakker, 1861 getuigschrift

STEENWIJK DE RAAD Johan Benjamin, advocaat, 1778 kunstoefenaar

STEUN Anthonie, fotograaf, 1858 getuigschrift

STRIEN Simon van, 1778 kunstoefenaar; 1779 pr. 2e kl. bouwkunde

STURM François, timmerman, 1822 acc. 2e kl. bouwkunde

TAK Marinus Samuelszn, koopman, 1818 pr. 1e kl. prent; 1819 pr. 2e kl. pleister

TAMSON Antony. 1819 pr. 3e kl. prent

TAVERNIER Johannes, 1782 pr. 1e kl. prent

TESMAN Jacobus, 1824 pr. 4e kl. bouwkunde

TEVEL Jacob Adriaan, 1840 acc. 3e kl. prent

TIEL M[arinus] J[acobus] van, timmerman, 1866 getuigschrift

TIELEMAN Johannes, 1824 acc. 3e kl. prent; 1825 pr. 4e kl. bouwkunde; 1826 acc. 3e kl. bouwkunde; 1827 acc. 2e afd. 2e kl. bouwkunde; 1828 pr. 2e kl. bouwkunde; 1829 pr. 1e kl. bouwkunde; 1831 primus bouwkunde; 1843 dirigerend lid; 1843 lesgevend meester?

TIMMERMAN W[illem] C[ornelis] Voorduin de, 1827 pr. 1e kl. prent

TUYTER Cornelis Mattheus, 1853 getuigschrift 2e afd. 3e kl. prent; 1854 getuigschrift 1e afd. 3e kl. prent

TUYTER Jan Pieter, opzichter waterstaat, 1852 pr. 4e kl. bouwkunde

TUYTER Johannes. 1820 aanm. 2e afd. 3e kl. prent; 1821 pr. 3e kl. prent; 1822 pr. 2e kl. prent; 1823 pr. 1e kl. prent; 1824 pr. 2e kl. pleister; 1825 pr. 1e kl. pleister; 1834 primus levend model; 1835, 1838 pr. doorzigtkunde; 1867 lesgevend meester

TUYTER Johannes Daniel, 1852 pr. 1e kl. prent; 1853 pr. 3e kl. pleister; 1855 pr. 2e kl. pleister 

TUYTER Mattheus, 1826 pr. 4e kl. bouwkunde; 1827 pr. 3e kl. bouwkunde; 1828 pr. 3e kl. bouwkunde; 1830 pr. 2e kl. bouwkunde; 1832 acc. 1e kl. bouwkunde

UIJE Jacobus Johannes van, 1820 acc. 2e kl. bouwkunde; 1821 pr. 1e kl. bouwkunde; 1822 primus bouwkunde; 1846-1869 dirigerend lid; 1862-1867 lesgevend meester bouwkunde 

UIJE Wilhelmus van, 1795 primus bouwkunde; 1833-1843 dirigerend lid; lesgevend meester?

UIJE Wilhelmus Wz. van, 1839 pr. 1e kl. prent 

UIJE Willem Jz. van, aannemer, 1847 pr. 1e kl. bouwkunde; 1849 primus bouwkunde

UITENBOGAARD Hendrik. 1783 pr. 2e kl. prent

ULRICH Jacob, pr. 1802 pleisterbeeld 

VALK Henri Pieter, 1861 getuigschrift; 1862 pr. 4e kl. bouwkunde

VALK Johannes, 1784 aanm. Schouman

VALKHOF Engelbertus, 1850 pr. 3e kl. bouwkunde

VANE Jacobus Maarten, 1827 pr. 3e kl. prent; 1828 pr. 2e kl. prent; 1829 pr. 1e kl. prent

VELTHOVEN Fllippus van, 1840 pr. 3e kl. prent; 1845 pr. 1e kl. prent

VELTHOVEN Jacobus JJz. van, 1834 pr. ornament; 1838 acc. 2e kl. bouwkunde

VERGOUWE Johannes Petrus, timmerman. 1856 pr. 4e kl. bouwkunde

VERGOUWE Johannes Pieter, timmerman, 1800 pr. 2e kl. bouwkunde

VERHOEVEN Cornelis Hendrik, 1845 pr. 3e kl. bouwkunde; 1850 lof 2e kl. bouwkunde; 1852 lof na voortijdig overlijden

VERHOEVEN Hendrik, draaier, 1778 leerling; 1779 pr. 2e kl. tekenen

VERMAAS Jan, 1778 kunstoefenaar

VERSPRILLE Pieter, 1831 pr. 3e kl. bouwkunde

VERVENNE Pieter Adriaan, schilder, 1841 pr. 2e kl. prent; 1844 pr. 2e kl. pleister; 1845 pr. 1e kl. pleister

VICTOR Jacobus, 1778 leerling

VINK Johannes Jacobus, 1859 pr. 2e kl. prent

VIS David, 1778 kunstoefenaar

VISSER Jacob, 1778 leerling; 1780 pr. 3e kl. tekenen

VISSER Salomon de, 1829 pr. 3e kl. prent; 1830 pr. 1e kl. prent; 1831 pr. 2e kl. pleister

VISSER Willem de, schilder, 1822 primus levend model; 1822, 1828 tentoonstelling

VOLKERS Pieter Johannes, 1859 getuigschrift; 1861 pr. 1e kl. prent

VOS Leendert de, 1847 pr. 3e kl. bouwkunde

VREKE Leyn Jan, 1845 pr. 2e kl. bouwkunde; 1848 acc. 1e kl. bouwkunde

VROONE Gerrit, timmerman, 1817 pr. 2e kl. bouwkunde; 1819 pr. 1e kl. bouwkunde

VROONE Gerrit Willem, ontvanger, 1849 pr. Ie afd. 2e kl. prent

WAGEMAKER Adriaan de, 1829 pr. 4e kl. bouwkunde; 1830 pr. 3e kl. bouwkunde; 1831 pr. 2e kl. bouwkunde; 1832 pr. 1e kl. bouwkunde; 1833 primus bouwkunde 

WAGEMAKER Cornelis Huibrecht de, klerk, 1842 pr. 3e kl. prent; 1843 pr. 2e kl. prent 

WALLE Johannes Jacobus, timmerman. 1778 leerling

WAREM Johannes Aarnout de, blikslager, 1802 pr. pleisterhoofd; 1803 pr. 1e kl. pleister

WARNAU Johannes François, 1817 pr. 4e kl. bouwkunde; 1818 pr. 3e kl. bouwkunde

WATTEL Jan Anthony, 1852 pr. 2e afd. 2e kl. prent

WEDDERBORN Ab[raham], 1778 kunstoefenaar

WEELE Johannes van der, timmerman, 1778 kunstoefenaar

WELLE, Christoffel, schilder, 1800 pr. 1e kl. prent; 1801 pr. pleister

WETTER Nicolaas, 1802 pr. 2e kl. prent

WIESSNER Karel Frederik, 1844 pr. ornament

WIESSNER Karel Johan, kamerbehanger, 1845 pr. 1e afd. 4e kl. prent; 1847 pr. 1e kl. prent 

WIJCK Adriaan Cornelis van, 1861 pr. ornament; 1864 getuigschrift

WIJTMAN Theodorus, 1841 pr. 2e kl. ornament

WILHELMUS David, schrijnwerker, 1819 pr. 4e kl. bouwkunde; 1821 pr. 3e kl. bouwkunde

WILL George Jacob, timmerman/bouwkundige, 1832 acc. 2e kl. bouwkunde; 1833 acc. 1e kl. bouwkunde; 1835 primus bouwkunde

WILL Johan Hendrik, stadsbouwmeester, 1859 pr. 4e kl. bouwkunde; 1860 pr. 2e kl. bouwkunde; 1862 primus bouwkunde; 1863 gr. zilveren medaille

WILL Johannes George, 1803 pr. 1e kl. bouwkunde; 1805 primus bouwkunde; 1808-1831 lesgevend meester bouwkunde

WILL, Hendrik Coenraad, 1809 pr. 3e kl. bouwkunde

WILLEMSE Johannes Jacobus, 1864 pr. 4e kl. bouwkunde

WILLEMSEN Jacobus, timmerman, 1815 pr. 4e kl. bouwkunde; 1816 pr. 3e kl. bouwkunde

WILLEMSEN Jacobus. 1832 pr. 5e kl. bouwkunde

WILOT Aarnout, zilversmid, 1778 leerling

WISSE Johannes Cornelis, timmerman, 1867 getuigschrift

WISSEKERKE Adriaan, 1852 pr. 3e kl. bouwkunde

WITH Pieter de, timmerman, 1830 acc. 2e kl. bouwkunde; 1831 pr. 1e kl. bouwkunde

WOLF Johannes (Jan) de, 1819 pr. 1e kl. pleister schilder, 1824 primus levend model; 1824 (waren 2 personen; ook Wolff)

WOLFF Cornelis de, 1778 kunstoefenaar

WOLFF Jan de, 1778 kunstoefenaar

WORRELL Abraham Bruynings, schilder, 1803 pr. 2e kl. pleister

WORRELL Jan Jacobus, schilder, 1842 aanm. 2e kl. pleister; 1843 pr. 2e kl. pleister; 1844 pr. doorzlgt kunde; 1845 pr. 1e kl. pleister; 1846 pr. 1e kl. doorzigtkunde 

WORRELL Jan Roeland, schilder, 1778 leerling; 1780 pr. 1e kl. tekenen; 1781 pr. 1e kl. pleister 

WOUWE Laurens van de, 1778 kunstoefenaar; 1780 pr. 1e kl. bouwkunde 

WUIJCKHUYSE Izaak Levinus van, 1862 getuigschrift; 1863 pr. 1e kl. bouwkunde; 1865 primus bouwkunde

WYS Adriaan Pieter de, directeur brandwaarborgmaatschappij, 1834 pr. ornament; 1835 pr. 4e kl. bouwkunde

ZANDVLUGT Dingenus, timmerman, 1778 kunstoefenaar

ZIP Jan Anthony, 1860 pr. 2e kl. prent; 1861 getuigschrift; 1862 pr. 2e kl. pleister

ZOETER Jan, 1778 leerling

ZOOM Marinus Karel van, 1846 pr. 2e afd. 3e kl. prent

ZUTTER Abraham de, 1803 pr. 3e kl. Prent

ZWIGTMAN Cornelis, wagenmaker, 1798 pr. 3e kl. prent; 1828 tentoonstelling

Onderdelen van het archief van de Middelburgse Teeken Akademie zijn thans in te zien bij de (digitale) archieven van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de ZB, Zeeuws Museum en het Zeeuws Archief.

Detail uit J. Perkois, ‘De leden van de Teeken Akademie te Middelburg een model tekenend’ – Zeeuws Archief, KZGW ZI-III-1033

Afbeelding header: J. Perkois, ‘De leden van de Teeken Akademie te Middelburg een model tekenend’ – Zeeuws Archief, KZGW ZI-III-1033