Een carrière ontplooit zich

Sinds de vestiging van de Teeken Akademie aan de Lange Sint-Pieterstraat in 1840 was in het gebouw ook de Industrieschool gevestigd, een initiatief van Middelburgse afdelingen (‘departementen’) van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de Vereeniging tot Bevordering van de Nijverheid èn de Teeken Akademie. Er werd onderwijs gegeven in reken-, meet- en werktuigbouwkunde. Nogal wat leerlingen van de Teeken Akademie bezochten ook de industrieschool, waarbij deze zich richtte op de jonge handwerkslieden. In de jaren 1861 en 1862 was Cornelis Krijger (1830-1876) hier docent voor het praktisch onderwijs. 

In juni 1862 kwam Krijgers bevordering van gemeenteopzichter tot gemeentebouwmeester. Van de 14 mogelijke stemmen in de gemeenteraad kreeg hij er 12; 2 stemmen waren blanco. Een dergelijk resultaat was aanleiding om hem uitgebreid te feliciteren, althans Cornelis liet in de krant van 12 juni weten dankbaar te zijn voor ‘de blijken van medeleven’ bij zijn benoeming. Onmiddellijk kon hij aan de slag met het nieuw te bouwen Gasthuis op het Noordpoortplein waarvoor hij het bestek en de tekeningen leverde op basis van het ontwerp van zijn voorganger Grauss. 

Met een dergelijke positie is het niet vreemd hem terug te vinden in meerdere organisaties die zich bezighielden met herdenkingen en andere volksvermaken, zoals de grote schilderijententoonstelling in 1866 in de bovenzaal van het stadhuis door de Vereeniging voor Volksvermaken, het latere Uit het Volk-Voor het Volk. 

Hierna kwamen de jaren dat Middelburg in rep en roer was vanwege de plannen rond en uitvoering van de spoor- en kanaalwerken. In 1867 bij de start van de werkzaamheden en in 1873 bij de voltooiing werden grote feesten aangericht met optochten, versieringen en illuminaties, waaraan Krijger meewerkte. De groots(t)e werken zoals het afbreken van onder meer de Vlissingse poort en de voormalige WIC-pakhuizen die moesten wijken en het graven van het kanaal vonden onder het toeziend oog van Krijger plaats.

Portretten van de 16 leden van de Commissie voor de feesten bij de aanvang der spoorweg- en kanaalwerken op Walcheren in 1867. Nr. 11 is Cornelis Krijger – Zeeuws Archief, KZGW ZI-IV-0458

Ondertussen moet hij bij het onderwijs betrokken zijn gebleven, of in ieder geval belangstelling hebben gehad voor de opleiding van jongeren. Op 30 augustus 1869 ging hij met 8 leerlingen van de Burgeravondschool en 2 leerlingen uit Goes voor een reis naar Amsterdam voor een bezoek aan de nijverheidstentoonstelling. 

Landelijk gonsde het rond 1870 van initiatieven om te komen tot bad- en zweminrichtingen, zo ook in Middelburg, waar in 1872 door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een commissie werd ingesteld. Die kwam met het idee om achter de Dampoort een dergelijke voorziening in de afgedamde vest te creëren. Gemeentebouwmeester Krijger was om advies gevraagd en hij meende dat inclusief opslagruimte en mogelijkheden tot het verversen van het water zoiets voor ƒ 8.550 te doen moest zijn. ’t Nut besloot eerst nog eens goed te kijken naar de exploitatie- en onderhoudskosten, waarna dit plan in een la verdween. Was het een veeg teken voor Krijgers carrière?

Arnold Wiggers