Steun ons

Stichting Teeken Akademie beheert een kapitaal waarvan de revenuen volledig worden aangewend voor het realiseren van het doel. Het gaat door de omvang van het kapitaal om bescheiden bedragen. Derhalve streeft de stichting ook naar aanvullingen voor de financiering van haar programma met ‘subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen’ (artikel drie van de Statuten).

ANBI

De belastinginspecteur heeft per 5 februari 2021 de Stichting Teeken Akademie erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Sponsoring Stadstekenaars

Het project Stadstekenaars is van start gegaan. De Teeken Akademie alleen is niet in staat dit project, dat we jaarlijks willen herhalen, alleen te bekostigen. Wij rekenen op de steun van een aantal fondsen en bieden ook particulieren en bedrijven de mogelijkheid hun naam aan het project te verbinden. 

€ 25 gestort op NL28 RABO 0339 1334 73 t.n.v. Stichting Teeken Akademie o.v.v. Stadstekenaars 2022 geeft u het recht op 2 setjes prentbriefkaarten Stadstekenklas 2021-2022

€ 100 gestort op NL28 RABO 0339 1334 73 t.n.v. Stichting Teeken Akademie o.v.v. Stadstekenaars 2022 geeft u het recht op een exemplaar van Om prijs en plaats (Jubileumboek) en naamsvermelding.

€250 gestort op NL28 RABO 0339 1334 73 t.n.v. Stichting Teeken Akademie o.v.v. Stadstekenaars 2022 geeft u het recht op 2 afdrukken van werk van de Stadstekenaars, naamsvermelding en een uitnodiging voor alle officiële momenten 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Teeken Akademie.

Afbeelding header: J. Perkois, ‘De leden van de Teeken Akademie te Middelburg een model tekenend’ – Zeeuws Archief, KZGW ZI-III-1033