Stadstekenaars

In 2022 werden de eerste Stadstekenaars van Middelburg aangesteld. Een historisch moment in de geschiedenis van de Teeken Akademie (1778). Een jaar lang tekenen een beroepskunstenaar, een liefhebber en een schoolklas hun visie op Middelburg en haar bewoners.

Het doel van de oproep tot stadstekenen in Middelburg is om het gevoel voor en de kennis van de tekenkunst, in expressie en ambacht, in verbeelding, creativiteit of waarneming, te verhogen.

Er zijn drie categorieën

  1. Stadstekenaar Middelburg uit de groep beroepskunstenaars 
  2. Stadstekenaar Middelburg uit de groep liefhebbers
  3. Stadstekenklas Middelburg

Inschrijvingen

  1. De inschrijving voor stadstekenaar Middelburg 2024 s gesloten.
  2. De inschrijving voor stadstekenaar- liefhebber 2024 is gesloten.
  3. De inschrijving voor de stadstekenklas Middelburg 2023/2024 is gesloten.

De algemene voorwaarden vindt u hier.

Dit project wordt ondersteund door het Familiefonds Hurgronje en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Editie 2022

De eerste inschrijving voor stadstekenaar sloot op 15 januari 2022 om middernacht. De jury’s hebben Boris Peeters (uit de groep beroepskunstenaars) en Christien van Driel (uit de groep liefhebbers) aangewezen als Stadstekenaars 2022. 

De verkozen stadstekenaars gaan een jaar lang Middelburg op eigen wijze verbeelden volgens hun ingeleverde plannen. Op deze site, instagram, facebook en in andere media zal regelmatig verslag gedaan worden van de vorderingen.

Tot Stadstekenklas 2021-2022 is niet één, maar zijn twee klassen benoemd: groep 6 van Archipelschool Het Talent en 2 VWO van CSW Van de Perre. Zij volgen lessen, gemodelleerd naar het tekenonderwijs anno 1800: eerst naar prent, dan naar pleister en afsluitend naar model. Het project liep tot de zomervakantie 2022

logo Stadstekenaars Middelburg