Stadstekenaars

In 2022 werden de eerste Stadstekenaars van Middelburg aangesteld. Een historisch moment in de geschiedenis van de Teeken Akademie (1778). Een jaar lang tekenen een beroepskunstenaar, een liefhebber en een schoolklas hun visie op Middelburg en haar bewoners.

Het doel van de oproep tot stadstekenen in Middelburg is om het gevoel voor en de kennis van de tekenkunst, in expressie en ambacht, in verbeelding, creativiteit of waarneming, te verhogen.

Er zijn drie categorieën

  1. Stadstekenaar Middelburg uit de groep beroepskunstenaars 
  2. Stadstekenaar Middelburg uit de groep liefhebbers
  3. Stadstekenklas Middelburg
Stadstekenklas 2022/2023 – foto L. Labeur

De inschrijving voor de de Stadstekenklas 2023/2024 is geopend.

De Teeken Akademie is op zoek naar een klas uit de midden- of bovenbouw van het basisonderwijs op Walcheren die graag tekent. Bedoeling is dat de leerlingen in drie fasen gedurende het schooljaar 2023-2024 hun visie op wat Middelburg is in tekeningen vastleggen. De tekeningen worden gepubliceerd en aan het eind van het jaar geëxposeerd. Uiteindelijk vinden de tekeningen een plek in het archief waar ze voor iedereen in te zien zijn en tot in lengte van dagen bewaard blijven.

De Teeken Akademie kent een lange traditie van bevorderen van de tekenkunst. Vanaf 1778 werden door de Akademie tekenlessen naar prent, naar gipsen beelden en naar levend model gegeven. In een moderne versie betekent dat een les aan de hand van bestaande prenten, een les in het Zeeuws Museum waar nog originele pleisterbeelden zijn en een les in de open lucht ‘naar het model Middelburg’, verzorgd door docenten, aangezocht door de Teeken Akademie.

Klassen kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot 15 september 2023. Een vakkundige jury zal na de zomervakantie uit de aanmeldingen de Stadstekenklas van het jaar aanwijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met A. Wiggers, info@teekenakademiemiddelburg.nl

Editie 2023

De inschrijving voor Stadstekenklas 2022-2023 is gesloten. In het najaar van 2022 is groep 6 van basisschool Het Talent gekozen als Stadstekenklas.

De inschrijving voor Stadstekenaar 2023 is gesloten. Inschrijven kon tot 15 januari 2023 middernacht. Op donderdag 2 maart 2023 werd bekend dat er in 2023 niet 2 maar zelfs 3 Stadstekenaars van Middelburg zullen zijn. Richard Dijkwel en zijn dochter Luna als Stadstekenaars liefhebber. In de categorie Stadstekenaar beroeps ging de jury unaniem voor het idee van Janice Ys om actualiteit te mengen met het historische Middelburg. Voor meer informatie, klik hier.

Inschrijvingen

  1. De inschrijving voor stadstekenaar Middelburg 2023 is gesloten.
  2. De inschrijving voor stadstekenaar- liefhebber 2023 is gesloten.
  3. De inschrijving voor de stadstekenklas Middelburg 2023/2024 is open.

De algemene voorwaarden vindt u hier.

Dit project wordt ondersteund door het Familiefonds Hurgronje en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Editie 2022

De eerste inschrijving voor stadstekenaar sloot op 15 januari 2022 om middernacht. De jury’s hebben Boris Peeters (uit de groep beroepskunstenaars) en Christien van Driel (uit de groep liefhebbers) aangewezen als Stadstekenaars 2022. 

De verkozen stadstekenaars gaan een jaar lang Middelburg op eigen wijze verbeelden volgens hun ingeleverde plannen. Op deze site, instagram, facebook en in andere media zal regelmatig verslag gedaan worden van de vorderingen.

Tot Stadstekenklas 2021-2022 is niet één, maar zijn twee klassen benoemd: groep 6 van Archipelschool Het Talent en 2 VWO van CSW Van de Perre. Zij volgen lessen, gemodelleerd naar het tekenonderwijs anno 1800: eerst naar prent, dan naar pleister en afsluitend naar model. Het project liep tot de zomervakantie 2022

logo Stadstekenaars Middelburg