Prijs voor Jong Zeeuws Tekentalent

PRIJS VOOR JONG ZEEUWS TEKENTALENT

De Ridderschap van Zeeland stelt zich onder meer ten doel het culturele leven in Zeeland te ondersteunen. Samen met de Teeken Akademie, opgericht in Middelburg in 1778, is een project gestart ter bevordering van de tekenkunst in Zeeland: Prijs voor Jong Zeeuws Tekentalent. Beide instellingen willen hiermee een bijdrage leveren aan het bevorderen van het kunstleven in Zeeland.

De prijs beoogt jonge Zeeuwse tekentalenten te enthousiasmeren om hun aanleg verder te ontplooien. Met het naar buiten treden met werk wordt een extra trede genomen in een mogelijke carrière als professioneel kunstenaar. 


De prijs bestaat uit een bedrag van € 500 en een penning met inscriptie, zoals deze eind 18e eeuw aan de meest belovende leerlingen van de Teeken Akademie werd geschonken. 

Deelname staat open voor jongeren, geboren na 31 december 1998, met een aantoonbare binding met Zeeland. De inzendmogelijkheden zijn thans gesloten.

Winnaars:

2023 Kian Wisse (2009)

2024 Lena van Beest (2008)