Prijs voor Jong Zeeuws Tekentalent

De Ridderschap van Zeeland stelt zich onder meer ten doel het culturele leven in Zeeland te ondersteunen. Samen met de Teeken Akademie, opgericht in Middelburg in 1778, is een project gestart ter bevordering van de tekenkunst in Zeeland: Prijs voor Jong Zeeuws Tekentalent. Beide instellingen willen hiermee een bijdrage leveren aan het bevorderen van het kunstleven in Zeeland.

De prijs beoogt jonge en aankomende Zeeuwse beroepskunstenaars een extra mogelijkheid te bieden hun werk onder aandacht van het Zeeuwse publiek te brengen. Een gekwalificeerde jury zal uit de inzendingen een keuze maken. Deelname biedt de inzenders de mogelijkheid om een volgende stap te zetten in hun loopbaan als professioneel kunstenaar. Voor de winnaar vormt de prijs een erkenning van de kwaliteit als kunstenaar en een mooi begin van een verdere loopbaan.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 500 en een blijvende onderscheiding. Het is de bedoeling om ook een penning met inscriptie uit te reiken, zoals deze in de 19e eeuw jaarlijks aan de meest belovende leerling van de Teeken Akademie werd geschonken. 

Deelname staat open voor afgestudeerden en ingeschrevenen aan een Kunstacademie / Hogeschool voor de kunsten, geboren na 31 december 1997, met een aantoonbare binding met Zeeland. De binding met Zeeland moet in maximaal 300 woorden beargumenteerd worden.

Voor het reglement en het inschrijfformulier, klik hier.

De inschrijving 2023 is gesloten. Zie Kian Wisse is het jonge tekentalent en Jong Zeeuws Tekentalent Kian Wisse ontvangt penning voor meer informatie