Stadstekenklas 2022-2023

Middelburg 16 november 2022

Stadstekenklas 2022-2023 Groep 6 Het Talent – Foto A. Wiggers

De Stadstekenklas 2022-2023 is bekend: Groep 6 van de Archipelschool Het Talent. De jury bestaande uit Marjan Ruiter, Hannie Kool-Blokland en Giel Louws waren unaniem van mening dat Groep 6 van Het Talent de meest inspirerende inzending heeft gedaan. ‘Goed beargumenteerd en overtuigende voorbeeldtekeningen’, zo staat in het juryrapport.

De klas van juf Marloes van der Vlies reageerde met gejuich op de bekendmaking. Met enthousiasme namen de 13 leerlingen de handgemaakte schetsboekjes en Teeken Akademie potloden in ontvangst om ‘hun Middelburg’ te kunnen tekenen.

De leerlingen gaan samen met kunstenares Liesbeth Labeur aan de slag. De wijze waarop rond 1800 tekenen werd onderwezen vormt het uitgangspunt: eerst natekenen van prenten, dan het tekenen van voorwerpen en tenslotte tekenen naar de natuur. Dat laatste staat dit seizoen letterlijk op het programma, want het thema is ‘Groen in Middelburg’. 

Het tekenonderwijs gebeurt buiten de klas op locatie, waaronder het Zeeuws Museum.

Tegen de zomervakantie zullen de resultaten tentoongesteld worden in ZB Bibliotheek van Zeeland.