Jac. Prince en Coloriet

Na de Tweede Wereldoorlog tot 1979 bleven de activiteiten van de Teeken Akademie beperkt tot het vooral financieel ondersteunen van verenigingen en instellingen die het tekenen tot hun taak zagen. De tekenclub Onder den Langen Jan ontving ƒ 300 per jaar. Het tekenonderwijs aan de Nijverheidsschool en de Ambachtsschool werd met ƒ 500 per jaar ondersteund. Vanaf 1948 verscheen de vereniging Coloriet in de boeken en verdween Onder den Langen Jan, mogelijk omdat de nieuwkomer de oudere verving. 

‘Jac. Prins in zijn atelier’ – Krantenbank Zeeland, de Stem, 17 oktober 1961

Coloriet werd in 1947 opgericht door een groep amateurkunstenaars met het idee lessen te verzorgen voor liefhebbers. Was de Teeken Akademie niet zo zelf ooit ontstaan? Het initiatief was de dirigerende leden onmiddellijk jaarlijks ƒ 150 waard. Als locatie werd de juist herstelde drukkersgildezaal in de Kuiperspoort gehuurd. De wekelijkse contributie bedroeg ƒ 0,75. Als docent werd Jac[ques] Prince (1927-1973) aangetrokken die daar 1 à 2 maal per week vanaf september lessen verzorgde aan soms wel 25 personen. 

Jaarlijks werd er gedurende een aantal weken rond de jaarwisseling door de leden geëxposeerd. Tot en met het 10-jarig bestaan was dat in de Kuiperspoort. In 1958 was voor het eerst in het Kunstmuseum (Schuttershof) ingezonden werk te zien, maar nu van half tot eind augustus. De opening geschiedde door niemand minder dan H. Pieters, directeur van de Provinciale Bibliotheek én voorzitter van de Zeeuwse Kunstenaarskring, de club van beroepskunstenaars, die lovende woorden voor de amateursector sprak. 

‘In kleuren en lijnen’ – Krantenbank Zeeland, Provinciale Zeeuwse Courant, 11 maart 1961

Bij de opening van de tentoonstelling in 1960 moest de presidente Henny Huser helaas constateren dat behalve Jac. Prince, secretaris B. Schoenmakers en penningmeester P.C. Visser geen van de oprichters van Coloriet aanwezig was. Een teken aan de wand? Als Prince in een artikel in ‘De Stem’ op 17 oktober 1961 genoemd wordt als oprichter van Coloriet en tekeergaat tegen oude-mannen clubs is blijkbaar de maat vol. Namens de vereniging -niet het bestuur- laat P.A. Wesseling op 11 november in dezelfde krant per ingezonden brief weten dat Prince niet de oprichter is en op hùn kosten een eigen atelier voor jongeren in hùn gebouw begonnen is. Hij sluit af met de mededeling dat Prince niet langer betrokken is bij Coloriet.

Coloriet gaat verder onder leiding van Andries Minderhoud en heet voortaan Kuiperspoort, om in 1964 op te gaan in het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming. 

‘Jonge kunstenaars zijn ontevreden’ – Krantenbank Zeeland, de Stem, 17 oktober 1961
‘Coloriet’ – Krantenbank Zeeland, de Stem, 11 november 1961

In beeldbank Zeeland vindt u meer beeld van Jac. Prince evenals op youtube