Stadstekenmeester Jacobus Pelgrom (1811-1861)

Waar mogelijk bleef Middelburg in de negentiende eeuw zich beroepen op haar glorieuze verleden. Een tekenschool was weliswaar voldoende voor een stad van die omvang, maar er was nu eenmaal een heuse Teeken Akademie en voor de kwaliteit ervan stond men, als de financiën het toelieten. In 1857 ontstond een vacature tekenmeester naar pleister en …

Hoe de Noordpoort (bijna geheel) verdween

Na de Belgische afscheiding werd in 1841 de verdediging van Nederland opnieuw georganiseerd. Middelburg was niet langer een vestingstad. De aarden wallen en bolwerken werden tot stadsparken omgetoverd -door werklozen onder leiding van de tuinarchitect Karel George Zocher- en daarmee hadden ook de stadspoorten niet langer een militaire functie. Voeg daarbij een stadskas die maar …

De ‘trein’ van 9 juli 1867 door Gerstenhauer Zimmerman

De komst van de spoorlijn naar Vlissingen en de daarbij horende kanaalwerken (Kanaal door Walcheren) bracht in 1867 een boel opwinding in de Zeeuwse hoofdstad. Eindelijk, hoopte men, zou de welvaart terugkeren! De verwachtingen waren hoog gespannen. De Vereeniging tot het regelen en bevorderen van volksvermaken organiseerde een allegorische optocht om het glorierijke verleden en …

Beeldbank en registers

Lesgevende meesters aan de Middelburgse Teeken Akademie Bijgewerkt 03 april 2024 (correcties en toevoegingen in cursief) De oorspronkelijke lijst is als bijlage te vinden in Katie Heyning en Gerrit van Herwijnen (redactie), ‘Om prijs en plaats’. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003, Middelburg, Stichting Zeeuwse Katernen als Grote Zeeuwse Katernen III, 2004. Opgenomen zijn de lesgevende …